Gjør en innsats for andre

Elever ved Lista ungdomsskole sprer glede på Listaheimen. De som tar valgfaget Innsats for andre får prøve seg som omsorgsarbeidere på heimen, til stor glede både for beboere og personale.

Av Øystein Mikalsen

-Da må dere ta av ringer, klokker og smykker, og gå inn i garderoben og skifte. Her jobber alle i uniform. Og husk at det ikke er lov å ta bilder av beboerne.

Formaningen kommer fra leder på Listaheimen, Arvid Lillejord. Niende. og tiendeklassingene går inn i garderoben som vanlige ungdomsskoleelever og kommer ut igjen forvandlet til uniformerte omsorgsarbeidere i skinnende rene kitler.

-Jeg forventer det samme av dere som av de som er ansatt her. Dere skal vise både omsorg og initiativ. Det er ikke så mye som skal til. Det handler om å bry seg om andre mennesker og skjønne hva man kan gjøre for dem.

Med disse ordene deler Arvid Lillejord elevene i grupper og sender dem ut på avdelingene.  Noen minutter senere er ungdommene i full sving, med å prate, spille spill og spille piano for beboerne. 

-Jeg synes det er utrolig gøy å jobbe her, sier ei jente (15). Vi ble bare sittende å kaste ball med de gamle. Det høres kanskje litt ratt ut, men akkurat på den avdelingen var det ikke mer som skulle til.2018 © Farsund Frivilligsentral